Zobrazení dnes: 7626
Zobrazení včera: 29274
Zobrazení 2024: 1297524
Zobrazení 2023: 5266082
Zobrazení 2022: 5508850
Zobrazení 2021: 5624594
Zobrazení 2020: 5905851
Zobrazení celkem: 77614054

Vše pro školy

Partnerské projekty

Přihlášení

Jméno :

Heslo :Informace pro školy - školní akce

Rozvoj kreativního myšlení

Vážení,

dovolte nám, abychom Vás jménem společnosti Business Institut, největší MBA školy v České republice, pozvali na bezplatný Coffee break nazvaný Rozvoj kreativního myšlení, který se uskuteční ve čtvrtek 13. 9. 2012 od 17 do 20 hodin.

Při rozvoji Vašeho kreativního myšlení Vám bude nápomocen přední český designér a architekt MgA. Jaroslav Větvička, lektor a konzultant Ing. Petr Fanta, Ph.D., a lektorka a ředitelka poradenské a vzdělávací společnosti Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.

Coffee break proběhne v prostorách společnosti Business Institut,
Kodaňská 558/25, 101 00 Praha 10 – Vršovice.


Více informací o Coffee break naleznete na našich webových stránkách:
http://www.businessinstitut.cz/rozvoj-kreativniho-mysleni


V případě Vašeho zájmu prosíme o potvrzení účasti na e-mailové adrese cimingova@businessinstitut.cz.

Přejeme krásný den

Tým Business Institut

Region : Praha
Web : http://www.businessinstitut.cz/rozvoj-kreativniho-mysleni
Email : cimingova@businessinstitut.cz
Datum vložení : 10.09 10:45 - 2012

 

Internetem pomáháme dětem

Prosím o předání informací učitelům, dětem a jejich rodičům o možnosti názorné pomoci v doučování a přípravě na češtinu zdarma.
Internetem pomáháme dětem.

Více na www.adam.websnadno.cz.

Mgr. Miloslav Adam

Region : Praha
Web : www.adam.websnadno.cz
Email : dyschoiceeu@seznam.cz
Datum vložení : 10.09 10:06 - 2012

 

Školy nemají na učebnice, chtějí po státu garance peněz


Kvůli snižování státních příspěvků na ostatní neinvestiční výdaje za současného zvyšování DPH scházejí školám peníze na nákup nových učebnic. Stěžují si na to zástupci škol i nakladatelé, kteří kvůli poklesu odbytu nemají prostředky na investování do aktualizací a do vývoje nových učebnic. Knihy, ze kterých se děti učí, se tak stávají nejen fyzicky, ale i obsahově zastaralé.


Současný stav kritizovali zástupci základních škol a nakladatelství během pondělního kulatého stolu v Plzni. Svaz českých knihkupců a nakladatelů na něm vyslovil směrem k vládě žádost, aby ještě pro nastávající školní rok poskytla přímo na nákup nových učebnic 200 miliónů korun. Podle šéfa plzeňského nakladatelství Fraus Jiřího Frause je to suma, která odpovídá ročnímu výnosu ze zvýšení DPH u knih. Mnohým základním školám musí s hrazením nákladů stále víc finančně pomáhat zřizovatelé - obce, které tak suplují roli státu, zaznělo také.

Za poslední čtyři roky se státní příspěvky školám na neinvestiční výdaje snížily z 1,6 miliardy korun v roce 2007 na letošních zhruba 400 miliónů korun. Z těchto peněz ale musejí školy zaplatit i další nutné výdaje. Prezidentka Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová jmenovala například pronájmy bazénu na povinnou výuku plavání, pojištění, cestovné, ochranné pomůcky a zejména náklady na nemocenskou učitelům, které by podle ní měly logicky patřit spíše mezi mzdové náklady.

Podle mluvčího ministerstva Patrika Kubase si je resort tohoto problému vědom. "Ministerstvo (školství) si je vědomo vážnosti situace a snaží se, aby prostředky poskytované na učebnice a učební pomůcky byly v příštím roce vyšší než letos," reagoval na výtky Kubas. Ministr Petr Fiala prý o problému ví, jednal kvůli tomu minulý týden se zástupci Svazu českých knihkupců a nakladatelů.

Školy a nakladatelé chtějí garance
Zástupci nakladatelů i škol uvedli jako vhodné řešení možnost, kdy by stát každý rok garantoval, kolik peněz konkrétně na učebnice vyčlení. Například v Rakousku je to podle Frause na jednoho žáka a rok od 50 eur (zhruba 1250 Kč) na prvním stupni po 170 eur (zhruba 4250 Kč) na třetím stupni škol.

Nakladatel rovněž upozornil, že vývoj nových učebnic byl v učebnicových nakladatelstvích utlumován od roku 2008 a nyní je zcela zastaven, protože ho není možné z prudce klesajícího prodeje financovat. Situace je podle něj vážná.

Region : Praha
Datum vložení : 28.08 13:30 - 2012

 

Jak se efektivně učit? Pro každého platí něco jinéhoVýznamný český biolog Stanislav Komárek tvrdí, že „jednotliví lidé jsou mezi sebou odlišnější, než některé zvířecí druhy mezi sebou". A totéž bychom mohli říci o způsobech, kterými se jednotliví lidé učí.

Pozorovali jste někdy studentskou kolej ve zkouškovém období? Potkáte tam nesouvisle si brblající osoby, které svými rozmáchlými gesty evidentně kohosi přesvědčují o své pravdě, i když jsou na chodbě právě samy. Jiní studující jsou naopak zcela nehybně zahleděni do tlustých knih a jen při náznaku zvuku z okolního světa trhnou nepatrně hlavou.

Na pokojích objevíte o odborných tématech diskutující skupiny, které studují pospolu. A spory o to, zda při učení je poslech hudby podporou či nepřekonatelnou překážkou, jsou staré stejně jako dostupné hudební nosiče.


Co jsou učební styly?

Dnes již víme, že podobných rozdílů v preferovaném postupu osvojování si nových informací je daleko více, ne každý z nich lze však pozorovat takto bezprostředně. Jako souhrnné označení pro preference žáků a studentů při osvojování nových poznatků se vžil pojem učební styly.

Psychologové a pedagogové o nich vědí již mnoho desítek let, v současné době ale sledujeme i u nás určité oživení zájmu o tuto problematiku. Dochází k němu v souvislosti s důrazem na individualizaci výuky a také s explicitním zavedením klíčové kompetence k učení do kurikula českých škol. Umět se (celoživotně) učit znamená pro žáka, studenta i dospělého člověka mimo jiné rozumět tomu, jaké postupy při učení třeba i bezděčně volím, jaké jiné bych si mohl volit a k jakým mám dispozice.

Hledáte-li sami pro sebe, případně pro své školou povinné děti, odpověď na otázku Jak se efektivně učit?, vězte, že odpověď může být pro každého člověka trochu jiná. Při jejím hledání můžete využít odborné psychologické testy, nebo se alespoň sami zamyslet nad následujícím textem.

Učíme se všemi smysly

Že nejlepší výuka je ta, do níž jsou zapojené všechny smysly, je obecná pravda, přestože ve většině škol stále nedoceněná. Avšak to, který ze smyslů je pro nás dominantní při učení, většinou pouze tušíme.

Z výzkumů vyplývá, že přibližně 40 % žáků preferuje učení zrakem (např. obrázky, grafy, filmy), 30 % sluchové učení (např. přednášky, diskuze, audionahrávky). Významné je tvrzení, že až pro 60 % školáků, zejména mladšího školního věku, je pro učení důležitý pohyb (např. chůze, gesta, manipulace s předměty).

Učitelé, rodiče, případně sami studenti, kteří začali při výuce zapojovat smysly podle individuální preference, zaznamenali výrazné pozitivní změny v rychlosti zapamatování nových poznatků i jejich trvalosti.

První školní den

Analytický a globální styl učení

Mnozí z nás využívají při učení rádi přehledy a tabulky, vyhovuje jim učební látka podávaná postupně, kdy výklad předchází před ověřováním v praxi. Takoví žáci se rádi při učení zaměřují na jedno téma a strukturovanou a systematickou práci pod vedením pedagoga.

Oproti tomu žáci s globálním stylem učení si látku osvojí nejlépe tak, že se seznámí s celkovým konceptem a teprve potom se věnují jednotlivostem.

Při vyučování potřebují určitou míru svobody a osobní volby, aby mohli přicházet věcem na kloub svým způsobem. Na školách je takovýto přístup méně častý už jen proto, že mezi učiteli podle zahraničních výzkumů převažuje racionální analytický styl učení.

I v české škole každý podle svého

V posledních letech pronikají stále častěji informace o individuálních způsobech učení i do praxe všech typů a stupňů českých škol. A učitelů, kteří po seznámení s teorií, uplatňují tyto pro žáky příjemné a efektivní přístupy ve své výuce je stále více. Někde jsou to jednotlivci, jindy při podpoře vedení celé sborovny.

Přes tisíc takových učitelů změnilo svou výuku i díky projektu Učení na míru.

Region : Praha
Datum vložení : 20.06 12:30 - 2012

 

Pozvanka na konferenci 21.6.2012 - Celostni vyvoj didete s ADHDDobrý den,


21. 6. 2012 pořádá Úspěšné dítě konferenci na téma „Celostní vývoj dítěte s ADHD. Pohybová složka, koncentrace pozornosti, emoce“. Konference se zaměřuje na nefarmakologické terapie.


Konference je určena pro odborníky pracující s ADHD dětmi (psychologové, speciální pedagogové, asistenti, ...) i pro rodiče, kteří se zajímají o nové možnosti terapie.


Za účast na konferenci se neplatí. Konferenci pořádáme v rámci projektu výměny zkušeností mezi Švýcarskem a ČR, který byl podpořen z Programu švýcarsko – české spolupráce.


Pro registraci a více informací kontaktujte Evu Benkovou na evabenkova3@gmail.com. Tým neziskové organizace Úspěšné dítě, o.p.s. se těší na setkání s Vámi!--

Mgr. Eva Benková, M. S.
Email: evabenkova3@gmail.com
Tel.: +420 732 927 880

Region : Praha
Datum vložení : 14.06 12:37 - 2012

 

České muzeum stříbra, příspěvková organizace Středočeského kraje

Region : Kutná Hora
Telefon : 327 512 159
Web : www.cms-kh.cz
Email : objednavky@cms-kh.cz
Datum vložení : 28.05 13:58 - 2012

 

Východočeské muzeum v Pardubicích - Termínované programy pro školy

Region : Pardubice
Telefon : 466 799 275, 773 819 210
Web : www.vcm.cz
Email : prochazkova@vcm.cz
Datum vložení : 15.05 11:21 - 2012

 

Celostátní finále Mezinárodních debat mládeže

Celostátní finále německojazyčné soutěže Mezinárodní debaty mládeže/Jugend debattiert international už klepe na dveře. 23. května 2012 od 14.30 do 16.00 se v prostorách Českého muzea hudby (Karmelitská 2/4, Praha 1) střetnou čtyři nejlepší debatéři a debatérky z celé ČR k napínavé výměně argumentů v německém jazyce. Letošní debatní otázka bude znít „Má být ‚výchova k národní hrdosti‘ zahrnuta v českých učebních osnovách?“. Dva nejlepší soutěžící zastoupí ČR na mezinárodním finále osmi zemí zapojených do projektu, které se letos uskuteční v litevském Vilniusu. Na finále jsou srdečně zváni nejen učitelé němčiny, ale také studenti a studentky a celé třídy. Budeme rádi, pokud nám předem potvrdíte Vaši účast na adrese vodrazka@prag.goethe.org.

Region : Praha
Web : www.goethe.de/Praha/Jdi nebo www.jugend-debattiert.eu
Email : vodrazka@prag.goethe.org
Datum vložení : 10.05 16:44 - 2012

 

Celostátní finále Mezinárodních debat mládeže

Celostátní finále německojazyčné soutěže Mezinárodní debaty mládeže/Jugend debattiert international už klepe na dveře. 23. května 2012 od 14.30 do 16.00 se v prostorách Českého muzea hudby (Karmelitská 2/4, Praha 1) střetnou čtyři nejlepší debatéři a debatérky z celé ČR k napínavé výměně argumentů v německém jazyce. Letošní debatní otázka bude znít „Má být ‚výchova k národní hrdosti‘ zahrnuta v českých učebních osnovách?“. Dva nejlepší soutěžící zastoupí ČR na mezinárodním finále osmi zemí zapojených do projektu, které se letos uskuteční v litevském Vilniusu. Na finále jsou srdečně zváni nejen učitelé němčiny, ale také studenti a studentky a celé třídy. Budeme rádi, pokud nám předem potvrdíte Vaši účast na adrese vodrazka@prag.goethe.org.

Region : Praha
Web : www.goethe.de/Praha/Jdi nebo www.jugend-debattiert.eu
Email : vodrazka@prag.goethe.org
Datum vložení : 10.05 16:42 - 2012

 

Pozvánka na KOMA2012


Rádi bychom Vás, a především Vaše žáky, pozvali na matematickou soutěž KOMA (KOperníkův MAtboj) určenou pro žáky nižších gymnázií a 6. - 9. tříd základních škol. Soutěž proběhne 6. 6. 2012 v budově Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci. Utkají se zde pětičlenné týmy žáků převážně z Moravy. V soutěži není třeba vyšších znalostí matematiky, jde především o zdravý rozum a logické uvažování.

Symbolický poplatek za registraci činí 100 Kč. Více informací naleznete na stránkách, stejně jako přihlášku na soutěž naleznete na http://kokos.gmk.cz/koma. Jakékoliv dotazy zodpovíme na e-mailu gmkkokos@seznam.cz.

Za tým organizátorů
Michal Šrůtek, boss@skillers.net, 732 307 296

Region : Moravskoslezský
Datum vložení : 04.05 08:27 - 2012

 

Pořádate nějakou akci, koncert nebo víte o tom, že se podobná akce chystá ?
Na této stránce, můžete vkládat informace o připravovaných akcích, koncertech a všech aktualit, které se týkají činnosti uměleckých škol. Tyto informace budou ihned dostupné stovkách návštěvníků denně.

Odkazy na externí stránky a články
Provozovatel nenese odpovědnost za obsah, reklamu a produkty obsažené na webových stránkách třetích stran, z toho vyplývá, že neneseme právní odpovědnost za škody vyplývající z použití odkazů na externí stránky, články či fotografie vložené 3 stranou.

Novinky, aktuality

Tvorba www prezentace pro Vaši školu


Datum : 21.02 10:19 - 2024

Nabídka pro školy

Dozvíte se více o ..

Nahlédněte do našich odkazů a dozvíte se více o portálech: Mateřské školy, Základní školy , Střední školy , Volná místa ve školství , + kompletní nabídka pro školy - vše pro školy. .

 

Napište nám rádi Vám pomůžeme s nastavením Vašeho zápisu.

Nabídka tvorby www

Tvoříme i samostatně weby. Ceny zde...

.