Zobrazení dnes: 25191
Zobrazení včera: 40077
Zobrazení 2024: 3536553
Zobrazení 2023: 5266082
Zobrazení 2022: 5508850
Zobrazení 2021: 5624594
Zobrazení 2020: 5905851
Zobrazení celkem: 78360397

Vše pro školy

Partnerské projekty

Přihlášení

Jméno :

Heslo :Informace pro školy - školní akce

INOVACE VÝUKY


Poznačte si do kalendáře - INOVACE VÝUKY, 27. - 29. března 2012, PRAHA

Doprovodné sekce také v BRNĚ, OLOMOUCI, ZLÍNĚ.

Motto IV 2012: Dopřejme dětem úspěch. Všem.

INOVACE VÝUKY je největší konferencí v České republice s tematikou školství, vzdělávání a výchovy. Je určena pro vedoucí pracovníky škol a vzdělávacích institucí a samozřejmě pro učitelky a učitele mateřských, základních a středních škol. Třetí ročník opět nabídne jedinečné informace a špičkové odborníky.
5 DŮVODŮ PROČ SE ZÚČASTNIT:
1. Zvyšte svou účastí na konferenci prestiž školy i svou osobní profesní prestiž.
2. Buďte přítomni při formování inovací výuky, vzdělávání i systému školství.
3. Buďte ve společnosti výjimečných osobností.
4. Buďte v přímém kontaktu s profesionály, kteří chtějí posouvat české školství kupředu.
5. Prožijte užitečný den v inspirativním prostředí a načerpejte novou energii.

Region : Praha
Telefon : 233 312 718
Web : www.inovacevyuky.cz
Email : info@inovacevyuky.cz
Datum vložení : 23.02 10:12 - 2012

 

Národní pedagogické muzeum a knihovna

Region : Praha
Telefon : 257 533 455
Web : www.pmjak.cz
Email : pedagog@npmk.cz
Datum vložení : 22.02 11:32 - 2012

 

Přírodovědecká fakulta v Hradci zve žáky do laboratoří

Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové (PřF UHK) se v rámci svých aktivit věnuje propagaci vědy mezi žáky základních a středních škol.

Kromě dlouhodobějších projektů, jakými jsou například organizace národní fyzikální olympiády, mentorství republikových studentských týmů reprezentujících Českou republiku na Přírodovědecké olympiádě zemí Evropské unie (EUSO) či soustavná péče o talentovanou mládež, pořádají katedry PřF UHK i množství krátkodobých akcí. Takovou jsou i Jarní prázdniny v laboratoři, které nabízejí mladým zájemcům o přírodní vědy možnost nevšedně strávit prázdninové dopoledne v laboratořích.

Studenti středních škol a žáci 2. stupně základních škol, kterým je akce určena, budou moci ve středu 22. února 2012 nahlédnout do laboratoří Přírodovědecké fakulty a netradičním způsobem se seznámit s obory přírodních věd vyučovanými na fakultě.

Dopolední program, který je rozdělen do sekcí dle jednotlivých oborů, začne v 8 hodin v laboratořích Katedry chemie. Zde budou účastníci odhalovat tajemství ohně a dýmu. Působivé pokusy budou zahrnovat tajemné hady lezoucí z písku a popela za přispění ohně, hořící kapesníky, které neshoří, ukázku pekla ve zkumavce, různé druhy dýmů i bengálské ohně.

Roboti a šifry

Na oheň a dým budou v 9 hodin navazovat roboti a šifry. Katedra informatiky připravila sekci s názvem Programování robotů a šifrování tajných zpráv. Zájemci si budou moci prohlédnout i vyzkoušet jednoduchého robota postaveného ze stavebnice LEGO doplněného programovatelnou jednotkou.

Součástí ukázky bude i krátká prezentace o tom, z čeho se daný robot skládá a jak se programuje. Informatická část bude pokračovat luštěním jednoduchých šifer a informací o luštitelských soutěžích.

Vznášedlo z CD 

V 10 hodin pak začne Fyzikální divadlo – prezentace Katedry fyziky. Návštěvníci uvidí, jak vytvořit umělý blesk, vznášedlo z CD, raketu na lihový pohon, sirkovou raketu apod. Na těchto spektakulárních pokusech pak budou vysvětleny fyzikální principy, které za oním „divadlem“ stojí.

Závěr dopoledne bude patřit Katedře biologie a prezentaci Živočišné houby, mikroskopování. Pracovníci katedry budou hovořit o houbovcích jako o málo známé a zajímavé živočišné skupině stojící na hranici jednobuněčnosti a mnohobuněčnosti.

Návštěvníci se seznámí se vzhledem těchto živočichů, se způsobem jejich života a rozmnožování a zjistí, že i u tak jednoduchých a nenápadných organismů lze pod mikroskopem pozorovat velmi zajímavé útvary. Součástí biologické sekce bude i pátrání po původu sladkovodní houby, která byla sebrána v Hradci Králové v roce 1910.

Region : Praha
Datum vložení : 21.02 08:07 - 2012

 

NAJDI, CO HLEDÁŠ!


Vědomostní soutěž pro třídy 2. stupně  ZŠ a víceletých gymnázií

Soutěž Najdi, co hledáš! může být určena k doplnění výuky týkající se informačních technologií a počítačových dovedností na druhých stupních základních škol (6. - 9. třída) a tomu odpovídajících třídách nižíších gymnázií (prima - kvarta). Soutěžit mohou pouze třídní kolektivy s maximálním počtem 25 žáků. Soutěž má za cíl zdokonalit a podpořit znalosti využívání nového media - Internetu.

Soutěž trvá celkem 7 týdnů. Skládá ze 3 základních soutěžních kol a jednoho kola finálového. Základní soutěžní kola se skládají ze 2 soutěžních týdnů.

Principem soutěže je co nejsprávněji zodpovědět soutěžní otázky, které jsou každý soutěžní týden jiné a týden od týdne těžší. Otázky jsou koncipovány tak, aby je soutěžící mohli vyhledat nejlépe ze 2 až 3 zdrojů na internetu.

O proti loňskému roku došlo ke změnám a to halvně na základě vašich připomínek. Prosím, prostudujte si bedlivě pravidla soutěže níže.

Pravidla soutěže

Ke stažení ve verzi: PDF | DOC

1. Organizátor

Organizátorem akce je Seznam.cz, a.s., Radlická 608/2, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 261 68 685, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen „organizátor“).

2. Akce

Akcí se v těchto pravidlech rozumí soutěž s názvem „Najdi, co hledáš!“. Je určena pro soutěžní kolektivy – vysvětleno v bodě 4. Principem je co nejlépe zodpovědět soutěžní otázky, které se budou průběžně každý soutěžní týden zobrazovat na webových stránkách akce. Účastníci, kteří získají nejvíce bodů, vyhrají ceny - blíže specifikované v záložce „ceny“ na webových stránkách akce.

3. Termín konání akce a registrace

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž.

Registrace účasti v akci probíhá v termínu od 1. 2. 2012 do 25. 3. 2012.

Akce probíhá každý den v termínu od 19. 3. 2012 do 6. 5. 2012. Akce se skládá ze soutěžních týdnů a soutěžních kol. Začátek akce je stanoven na pondělí 19. 3. 2012.

Registrace do akce (soutěže) je možná do konce prvního soutěžního týdne, tj. do 25. 3. 2012 (včetně).

Časový harmonogram soutěžních kol akce:

1. kolo trvá 2 soutěžní týdny od 19. 3. 2012 do 1. 4. 2012.

2. kolo trvá 2 soutěžní týdny od 2. 4. 2012 do 15. 4. 2012.

3. kolo trvá 2 soutěžní týdny od 16. 4. 2012 do 29. 4. 2012.

Finální kolo akce trvá jeden týden od 30. 4. 2012 do 6. 5. 2012.

4. Účastníci akce

Účastníky akce jsou za podmínek stanovených těmito pravidly třídní kolektivy – třídy druhých stupňů základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (prima, sekunda, tercie a kvarta) na území České republiky, nikoliv jednotlivci. Každý kolektiv může mít maximálně 25 žáků – soutěžících. Minimum na jeden soutěžní kolektiv je 15 žáků. Učitel se nepovažuje za soutěžícího.

5. Mechanismus akce

Akce probíhá na webové stránce akce dostupné na internetové adrese (URL): http://najdi.seznam.cz (dále jen „webová stránka akce“). Na webové stránce bude umístěno zadání akce, její pravidla, partneři, nápověda a další podmínky.

Vlastní akce (soutěž) trvá 7 týdnů a je organizována na 3 kola po 2 týdnech. Poslední týden probíhá 1 finální kolo. Důležité je tedy rozlišovat pojmy soutěžní týden a soutěžní kolo. Soutěžní týdny začínají vždy v pondělí v 00:00:00 a končí v neděli ve 23:59:59.

Účastník je povinen se zaregistrovat prostřednictvím webové stránky akce a vyjádřit souhlas s účastí a pravidly akce.

Po zapsání veškerých údajů přijde účastníkovi na jím uvedený e-mail potvrzení o registraci s registračními údaji a loginem. Každý účastník je povinen ustanovit jednoho zástupce z řad žáků/studentů, který se stane kapitánem družstva (třídního kolektivu) s pravomocí jednat v rámci akce jménem účastníka (např. vyplňovat odpovědi, znát heslo účastníka a komunikovat s organizátorem akce). Login do soutěže je zaregistrovaný email kapitána a vygenerované heslo. Heslo je možné si změnit.

Vedle kapitána je zástupcem účastníka s pravomocí jednat v rámci akce jménem účastníka i učitel/učitelka, který/která je spolu s kapitánem také uveden/uvedena v registračním formuláři jako kontaktní osoba. Pokud je třída rozdělena na dvě skupiny při hodině informatiky a každá skupina má tuto hodinu v jiném čase, je možné, aby v jedné třídě byli zaregistrováni v akci dva účastníci (dva kolektivy po alespoň 10 žácích). Každá pod jiným loginem.

Princip akce spočívá v odesílání odpovědí na otázky uvedené na webové stránce akce. U každé otázky (kromě otázky tipovací) mají účastníci na výběr ze tří možností odpovědí, správná je vždy jen jedna možnost. Otázky jsou trojího typu. Zaškrtávací s možností zaškrtnout pouze jednu odpověď, zaškrtávací indiciové a posledním typem jsou otázky tipovací, u kterých se vepisuje číselná odpověď.

každý týden se objeví 7 nových otázek. A každé kolo přibude jedna otázka tipovací.

  • 1. - 3. kolo ............. 42 (6 týdnů x 7 otázek) otázek zaškrtávacích (z toho 6 inidciových), 3 otázky tipovací

  • 4. finálové kolo ...... 7 otázek zaškrtávacích (z toho 1 indiciová), 1 otázka tipovací

Za každou správnou odpověď na otázku zaškrtávací získá účastník 1 bod. U otázky tipovací rozhoduje blízkost tipu ke správné odpovědi. Jedná se o číselný tip.

Po přihlášení účastníka na webovou stránku akce se zobrazí soutěžní otázky pro daný soutěžní týden. Soutěžní otázky pro daný soutěžní týden je zapotřebí zodpovědět vždy do konce daného soutěžního týdne. Během jednoho soutěžního týdne je možné se přihlásit
a odhlásit na webové stránce akce vícekrát, ale POZOR! Odpovědi na soutěžní otázky musí účastník zaškrtnout během jednoho přihlášení - jakmile začne se zodpovídáním soutěžních otázek, není již poté možné začít zodpovídat otázky opětovně. Po odeslání (zodpovězení) otázek už není možné odpovědi upravovat. Po odeslání odpovědí na soutěžní otázky je možné se znovu přihlásit, ale otázky se již objeví jako zodpovězené. Časový rozdíl od prvního přihlášení v daném soutěžním týdnu do odeslání otázek je jedním z kritérií výběru výherce. Počítá se čas od prvního přihlášení (zobrazení otázek) do odeslání všech otázek.

Otázky je možné dohledat na internetu z informačních zdrojů, například pomocí vyhledávače Seznam.cz – www.seznam.cz, přičemž upozorňujeme, že internetová otevřená encyklopedie Wikipedia (www.wikipedia.cz nebo www.wikipedia.com) se nepovažuje za důvěryhodný zdroj informací, jelikož je možné měnit její obsah. Doporučujeme nastudovat nové, vylepšené funkce vyhledávání na následujících internetových stránkách: http://napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu/hledani-fulltext-miniaplikace/.

Z každého kola bude vybráno 5 účastníků, kteří získali nejvíce bodů. V případě shody pořadí účastníků, včetně odpovědi na tipovací otázku, rozhodne dřívější čas zaslání odpovědi na tipovací otázku. Bude se počítat čas od prvního přihlášení v daném soutěžním týdnu do odeslání odpovědí v daném soutěžním týdnu.

Podmínkou pro účast v dalším kole je zisk minimálně 75 % bodů za správné odpovědi v kole předchozím a současně zodpovězená tipovací otázka. O finálním pořadí rozhoduje i tipovací otázka - blízkost odpovědi k té správné.

Každý soutěžní týden budou uvedeny nové otázky. Odpovědi mohou účastníci posílat do neděle do 23:59 hodin příslušného soutěžního týdne. V pondělí v 00:00 hodin se pak objeví nové otázky pro další týden a zároveň se na webové stránce akce zveřejní správné odpovědi z týdne předešlého. Soutěžící se mohou podívat, jak odpověděli v minulém kole a porovnat své odpovědi se správnými.

Po uzavření posledního kola bude vyhlášeno finálové kolo, do kterého postupují účastníci, kteří správně odpověděli na otázky všech tří kol, tedy účastníci se 42 body (za každou správně zodpovězenou otázku je 1 bod, otázek bude 7 v každém týdnu). A současně odpověděli správně na tipovací otázky. Ve finálovém kole budou vybrané třídy odpovídat na dalších 7 otázek a 1 otázku tipovací.

Absolutním vítězem se stane ten účastník, který ve finálovém kole správně zodpoví všech 7 otázek a přiblíží se co nejvíce odpovědi na otázku tipovací. V případě shody pořadí účastníků, včetně odpovědi na tipovací otázku, bude pro pořadí rozhodující dřívější čas zaslání odpovědi na tipovací otázku.

Dalších 19 tříd, které správně zodpoví všech 7 otázek a budou nejblíže správné odpovědi na tipovací otázku, dostane ceny uvedené na webových stránkách akce.

Třídy, které obdrží v rámci akce 100 % bodů za správné odpovědi, získají ocenění ve formě diplomu.

6. Výhry

Výhry získá každý student vítězného třídního kolektivu. V každém kole v trvání dvou týdnů bude odměněno vždy 5 tříd. Ceny jsou blíže specifikovány na webové adrese http://najdi.seznam.cz/ceny.

7. Harmonogram akce

Zahájení akce 19. 3. 2012

První kolo od 19. 3. 2012 do 1. 4. 2012
Vyhlášení vítězů prvního kola 3. 4. 2011

Druhé kolo od 2. 4. 2012 do 15. 4. 2012
Vyhlášení vítězů druhého kola 17. 4. 2012

Třetí kolo od 16. 4. 2012 do 29. 4. 2012
Vyhlášení vítězů třetího kola 1. 5. 2012

Finálové kolo od 30. 4. 2012 do 6. 5. 2012
Vyhodnocení a vyhlášení absolutního vítěze 8. 5. 2012

8. Informace o akci

Informace o akci se objeví ve vybraných titulech, které vyjdou v období prosinec
2011 – březen 2012. Podrobnosti mají zájemci možnost získat přímo na internetových stránkách http://www.najdi.seznam.cz.

9. Všeobecné podmínky

Výherci budou o výhře vyrozuměni e-mailem, případně telefonicky. Ceny za soutěžní kola budou výhercům doručeny poštou do 3 týdnů od vyhlášení vítězů měsíčního kola. Hlavní ceny budou výhercům předány do 3 týdnů od ukončení akce. Organizátor není odpovědný za ztrátu nebo nedoručení zásilek výhercům. Ceny není možné vymáhat soudní cestou.

Za výhru není možné požadovat finanční náhradu.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání akce pozměnit pravidla či akci úplně zrušit bez udání důvodu.

Výherní listina bude k dispozici na webové stránce akce a u organizátora akce.

Registrací na webové stránce akce vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami akce. Zároveň dává svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v elektronickém dotazníku (který se vyplní na webové stránce akce) za účelem nabízení obchodu nebo služeb, a to do odvolání tohoto souhlasu, a souhlasí se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků akce.

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 2, 150 00, Praha 5. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy akce. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastník si je vědom svého práva přístupu k osobním údajům poskytnutým organizátorovi, jakož i práva na opravu takových osobních údajů a dále svého práva požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od organizátora vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Postup účastníka podle předchozí věty nijak nevylučuje možnost, aby se obrátil se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník si je vědom toho, že jím poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovávány společnostmi spolupracujícími s organizátorem, vždy však na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené s organizátorem.

Vyskytnou-li se důvodné pochybnosti ohledně splnění podmínek pro účast na akci nebo vzniku nároku na cenu v rámci akce, rozhoduje v konkrétních případech o účasti na této akci a/nebo o vzniku nároku na cenu s konečnou platností zaměstnanec organizátora na pozici specialista marketingu/marketing executive.

Pravidla akce jsou k dispozici v sídle organizátora a na webových stránkách akce.

Region : Praha
Web : http://najdi.seznam.cz/o-soutezi
Datum vložení : 09.02 09:49 - 2012

 

Mezinárodní akademie středoevropských škol startuje novou soutěž


Tématem letošního ročníku soutěže mezinárodních projektů je mediální gramotnost. Soutěž je organizována Akademií středoevropských škol - aces, která patří k největším školním sítím v regionu. Česká republika je jednou z 15 účastnických zemí.

Hledají se české školy!

Vyzýváme školy z celé České republiky, aby si našly partnerskou školu a přihlásily se. Uzávěrka přihlášek návrhů projektů je 30. dubna 2012. Mezinárodní porota následně vybere nejlepší projekty a ocení výherce grantem. Školy projekt zrealizují společně s partnery a budou podporovány během celé doby realizace, včetně účasti na mezinárodním setkání.

Na webových stránkách www.aces.or.at je seznam škol, který pomůže jednotlivým školám najít vhodné partnery s ohledem na zaměření projektů.


České školy, ve kterých projekt probíhá tento rok: http://www.aces.or.at/ac_start.asp?b=5071&year=2011Anna Davidová
 
PLEON Impact
Truhlářská 20, 110 00 Praha 1, Czech Republic
tel.: +420 222 540 147-8,  fax: +420 222 540 836
mob.: +420 724 060 440

Region : Praha
Datum vložení : 06.02 10:35 - 2012

 

JAZZ-FASHION-DANCE


Koncert s módou a tancem

hudba Jany Koubkové, design HELENY FEJKOVÉ, tanec DEKKADANCERS

O sympatický jazz v rytmech afro i latin, swingu, free style, rocku i folku se postará legenda českého jazzu Jana Koubková se svou kapelou ve spolupráci s nezávislou skupinou současného tance Dekkadancers, aktuálně tvořenou tanečníky a sólisty Národního divadla v Praze, ve spojení s přední českou oděvní návrhářkou Helenou Fejkovou, která v hudbě a tanci představí svůj design – trendy i styl.
Koncert JAZZ-FASHION-DANCE je vhodný pro samostatné uvedení, hudební cykly i festivaly, může být prémiovou součástí Vaší programové skladby i pořadem pro jediného klienta.

ARS - umělecká agentura

Mgr. Jiří Žák
Střížovická 16
400 01 Ústí nad Labem
tel./fax 475604084, mobil 725802104
www.agenturaars.cz
ars@agenturaars.cz
skype: zakars

Region : Ústecký
Datum vložení : 06.02 10:27 - 2012

 

Zvýhodněná nabídka pro předškolní i školní děti!!!


Vážená paní ředitelko,
dovolujeme si Vám nabídnout cenově zvýhodněnou nabídku originálního dětského SETU – zástěrka s chňapkou, pro předškolní i školní děti.

Naše zástěrka (modrá pro kluky, červená pro holčičky) je novinkou na trhu. Je ojedinělá a praktická. Spodní část je z ručníku ze savého materiálu, který je odnímatelný a samostatně se pere. Maminkám tak upadá starost s praním celé zástěrky, která se obvykle postupným praním opotřebovává. Ručníček je na zips, ze 100% bavlny, je odnímatelný a lze ho prát zcela samostatně. Zástěrka je vhodná pro děti do mateřských školek, pro začínající školáky, umělecké školičky. Jako benefit jste získali slevu ve výši 10 % .

Cenová nabídka pro školky - 1ks SETU (zástěrka + chňapka) činí 190,- Kč/bez DPH.
Nejmenší požadované množství - 10 ks , jednorázová objednávka. Objednávku prosím zasílejte na emailovou adresu: monetart@monetart.cz
Zboží Vám obratem zašleme (obchodním balíkem České pošty), cena za poštovné činí 99,- Kč.
Zboží školkám dodáme na fakturu se 14 denní splatností.
Dárek pro každou školku, která odebere 10 ks zástěrek (3 ks obrázkových reprodukcí VESELÁ ZVÍŘÁTKA). Překrásné obrázky do dětských pokojíčků, školek a dalších interiérů.
Při objednávce 20 ks zástěrek přidáme navíc (originální dárek keramický TEALOCK, praktická pomůcka k čaji). Novinka na trhu.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.


Vydavatelství MonetArt
Naděžda Pražáková
Tel: 491 110 287, 605 284 769, Fax: 492 603 36
e-mail: monetart@monetart.cz
www.monetart.cz

Region : Královéhradecký
Telefon : 491 110 287, 605 284 769
Email : monetart@monetart.cz
Datum vložení : 02.02 11:46 - 2012

 

JEDENÁCTERO SPŚZ

Jedenáct důvodů proč studovat
na SPŠ ZEMĚMĚŘICKÉ

 

·         SPŠZ je jedinou samostatnou odbornou školou s výukou oboru vzdělání Geodézie a katastr nemovitostí v ČR s více než šedesátiletou tradicí.

·         Stali jsme se garantem pro tvorbu rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro obor vzdělávání 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí.

·         Česká školní inspekce ohodnotila naší školu jako nadstandardní.

·         Používáme moderní přístrojové vybavení, počítačovou techniku a odborný software.
Výuka probíhá ve škole i v terénu – žáci pracují v různorodém prostředí.

·         Kolektiv vyučujících je stabilní a věkově rozvrstvený. Standardem je vysoká odborná kvalifikace vyučujících. Žáci mohou využívat individuálních konzultací.

·         Udržujeme kontakty s odbornou veřejností a vysokými školami: Českým úřadem zeměměřickým
a katastrálním (ČÚZK), Zeměměřickým úřadem (ZÚ), Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým
a kartografickým (VÚGTK), význačnými soukromými firmami v oboru, Českým vysokým učením technickým (ČVUT), Univerzitou Karlovou (UK).
Pro žáky pořádáme prostřednictvím těchto organizací exkurze
a přednášky.

·         Jsme menší školou umožňující vytvořit téměř rodinné prostředí. Preferujeme osobní kontakt s rodiči. Pro žáky prvních ročníků pořádáme adaptační kurzy. V budově školy i v jejím okolí udržujeme kulturní a čisté prostředí.

·         Máme dobrou dopravní dostupnost: MHD (metro, autobus, tramvaj) a vlakové spoje.

·         Na pozemku školy je sportovní hřiště, vlastníme kvalitní sportovní zázemí (tělocvična, posilovny). Žáci mají možnost sportovního vyžití v rámci volitelného předmětu.

·         Opakovaně se umisťujeme na předních pozicích ve sportovních a odborných soutěžích v ČR
i zahraničí.

·         Poskytujeme také zkrácené dálkové studium pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání
s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.

Region : Praha
Datum vložení : 01.02 18:18 - 2012

 

Zájezd Anglie - Londýn - Windsor - K dispozici 15 volných míst !

Zájezd Anglie - Londýn - Windsor

Anglie - Londýn - Windsor v termínu 14.5. - 18.5.2012 za mimořádnou cenu 5.450 Kč !!!

Cena obsahuje: autobusovou dopravu, 2x ubytování v rodinách s polopenzí , průvodce, komplexní cestovní pojištění, eurotunel, pojištění CK na úpadek.

BONUS:  na 10 platících míst 1 místo ZDARMA pro pedagogický doprovod

K dispozici 15 volných míst.

Program 5-ti denního zájezdu se specializací na Londýn a Windsor najdete na našich web. stránkách  nebo Vám jej okamžitě zašleme


 http://www.ckvoma.cz/1000/poznavaci-zajezd/velka-britanie/londyn--windsor.html

 Neváhejte a kontaktujte nás :

www.ckvoma.cz

Region : Vysočina
Telefon : +420568821115
Web : www.ckvoma.cz
Email : ckvoma@ckvoma.cz
Datum vložení : 01.02 14:26 - 2012

 

Tip pro školu


Vážení přátelé,

 

dovoluji si zaslat zajímavý tip na literaturu:

 

Janoštíková, Běla: PRŮMYSL: PŘÍBĚHY Z HISTORIE. (Čtivě a přehledně o parním stroji, Teslovi, Edisonovi, o výrobě piva, železa, mýdla a další příběhy.)


Janoštíková, Běla: JENOM PÁR HADŘÍKŮ. (Knížka o módě a oděvu, jejich historii i současnosti.)

 

K dostání: www.academiaknihy.cz, www.levneucebnice.cz a další.

 

Děkuji za pozornost a přeji pěkný den.

 

S pozdravem

Běla Janoštíková

belajanostikova@centrum.cz


Region : Praha
Email : belajanostikova@centrum.cz
Datum vložení : 30.01 09:36 - 2012

 

Pořádate nějakou akci, koncert nebo víte o tom, že se podobná akce chystá ?
Na této stránce, můžete vkládat informace o připravovaných akcích, koncertech a všech aktualit, které se týkají činnosti uměleckých škol. Tyto informace budou ihned dostupné stovkách návštěvníků denně.

Odkazy na externí stránky a články
Provozovatel nenese odpovědnost za obsah, reklamu a produkty obsažené na webových stránkách třetích stran, z toho vyplývá, že neneseme právní odpovědnost za škody vyplývající z použití odkazů na externí stránky, články či fotografie vložené 3 stranou.

Novinky, aktuality

Tvorba www prezentace pro Vaši školu


Datum : 21.02 10:19 - 2024

Nabídka pro školy

Dozvíte se více o ..

Nahlédněte do našich odkazů a dozvíte se více o portálech: Mateřské školy, Základní školy , Střední školy , Volná místa ve školství , + kompletní nabídka pro školy - vše pro školy. .

 

Napište nám rádi Vám pomůžeme s nastavením Vašeho zápisu.

Nabídka tvorby www

Tvoříme i samostatně weby. Ceny zde...

.