Zobrazení dnes: 9
Zobrazení včera: 18297
Zobrazení 2024: 5340660
Zobrazení 2023: 5266082
Zobrazení 2022: 5508850
Zobrazení 2021: 5624594
Zobrazení 2020: 5905851
Zobrazení celkem: 78961766

Vše pro školy

Partnerské projekty

Přihlášení

Jméno :

Heslo :Prohlášení o zabezpečení dat a součinosti v jejich správě

Název Naší společnosti: Internet Top s.r.o.

Adresa společnosti: Tovární 1112, Chrudim 53701

IČO: 25995006

DIČ: CZ 25995006

Zástupce Vaší společnosti / pověřenec GDPR u Vaší společnosti: Martin Petreje

Telefonní kontakt na technickou podporu Vaší společnosti: + 420 603 471 568

e-mail: petreje@internettop.cz


Potvrzení o zabezpečení našich datových služeb v rámci GDPR

 

 1. Naše systémy jsou maximálně zabezpečeny proti napadení a zcizení dat v součinnosti sposkytovatelem datových služeb a prostoru.

 2. Že, s daty u nás uloženými nebude dále jinak nakládáno bez svolení klienta

 3. Že, data nebudou šířena a poskytována třetí osobě a bude zachována mlčenlivost o datech a osobních ůdajích klientů.

 4. Že data budou v případě žádosti odstraněna a to i z plánovaných záloh či záloh vytvořených (kompletně vymazána) v součinnosti s poskytovatelem datových služeb a prostoru.

 5. Že je naše společnost připravene na GDPR směrnici v službách, které poskytuje v součinnosti s poskytovatelem datových služeb a prostoru.

 6. Závazek spolupracovat s pověřencem pro ochranu osobních údajů v součinnosti s poskytovatelem datových služeb a prostoru.
  - že bude splněna dostupnost údajů a informací o zpracování pro subjekt údajů
  - bude realizováno právo subjektu na opravu a výmaz údajů
  - bude realizováno právo na omezení zpracování
  - bude možnost subjektu poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů
  - bude realizováno právo na přenositelnost údajů (subjekt má právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu)
  - podpora logování v čitelné formě a s takovým rozsahem, že bude možné jednoznačně prokázat denní činnosti informačního systému (nebo programu) s vazbou na uživatele a jeho činnost.

 7. Po ukončení smlouvy odstranit kopie, zničit nebo předat osobní údaje o klientovi v součinnosti s poskytovatelem datových služeb a prostoru.


Udělení souhlasu na zpracování osobních údajů dle smluvních podmínek

   

1. Udělujeme tímto souhlas společnosti Internet Top s.r.o., se sídlem Tovární 1112, 53701 Chrudim IČ: 259 95 006 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Spisová značka: C 18929 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové dále jen „Správce“, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 

 • jméno a příjmení , název společnosti, e-mail, www, IČO, telefonní číslo, polohu mapy struktualizovanou nabídku produktů a služeb, další dle potřeb klienta...

 

 

2. Data je nutné zpracovat za účelem propagace na Internetu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 20 let. Nebo po dobu trvání smlouvy mezi zadavatelem a zhotovitelem

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Internet Top s.r.o. Chrudim 53701, e-mail: internettop@internettop.cz

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel softwaru, doménových a hostingových služeb, účetní, operátor.

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá

 

5. Vezměte, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

6.Společnost Internet Top s.r.o. prohlašuje že bere na vědomí směrnici GDPR, ale zároveň musí respektovat platné zákony ČR (viz. Zachování dat pro FÚ kontrolu a obchodní zákon + další)

 

7.Všechny služby jsou provozovány na základě smluvního vztahu, nebo přihlášení ze strany objednatele či uživatele školských portálů a portálů s tím přidružených, tj portálů spravovaných společností Internet Top s.r.o.

 

8.Chcete-li změnit či vymazat údaje o Vaší škole, Společnosti, firmě, zavolejte našim operátorům na tel: 469 620 064 nebo zašlete kontaktní e-mail na petreje@internettop.cz s údaji Vaší školy či firmy a s žádostí o úpravu či vymazání dat.

 

Za společnost Internet Top s.r.o.
Jednatel společnosti Martin PetrejeNovinky, aktuality

Tvorba www prezentace pro Vaši školu


Datum : 21.02 10:19 - 2024

Nabídka pro školy

Dozvíte se více o ..

Nahlédněte do našich odkazů a dozvíte se více o portálech: Mateřské školy, Základní školy , Střední školy , Volná místa ve školství , + kompletní nabídka pro školy - vše pro školy. .

 

Napište nám rádi Vám pomůžeme s nastavením Vašeho zápisu.

Nabídka tvorby www

Tvoříme i samostatně weby. Ceny zde...

.