Zobrazení dnes: 21801
Zobrazení včera: 22698
Zobrazení 2024: 5299707
Zobrazení 2023: 5266082
Zobrazení 2022: 5508850
Zobrazení 2021: 5624594
Zobrazení 2020: 5905851
Zobrazení celkem: 78948115

Vše pro školy

Partnerské projekty

Přihlášení

Jméno :

Heslo :Muzeum města Brna, příspěvková organizace

   
Firma : Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Ulice : Špilberk 210/1
Město : Brno
Kraj : Jihomoravský
   
Pobočky :
IČO : 00101427        DIČ : CZ 00101427
   
Telefon: 542 123 611    
 
     
Email : muzeum.brno@spilberk.cz  
Url : www.spilberk.cz  
     
Popis činnosti :  
   
  Hrad Špilberk, tvořící dominantu města Brna, byl založen ve druhé polovině 13. století českým králem Přemyslem Otakarem II. a během staletí procházel mnoha výraznými proměnami. Z předního královského hradu na Moravě, vystavěného v gotickém slohu se ve druhé polovině 17. století stala mohutná barokní pevnost, která byla několikrát bez úspěchu obléhána. Jeho nedílnou součástí se později stala obávaná věznice – kasematy. V roce 1962 byl hrad prohlášen národní kulturní památkou, v současnosti patří k objektům Muzea města Brna.

 
   
 
Hrad ŠpilberkNabídka lektorských programů pro školy:


BRNO NA ŠPILBERKU

Historická expozice v devíti místnostech seznámí návštěvníky s dějinami města Brna od první písemné zmínky v Kosmově kronice až po vznik Velkého Brna v roce 1919.

 Komentovanou prohlídku s pracovními listy si můžete objednat i jen na vybrané časové období, které vás zajímá: Brno, město královské, Když Brno obléhali Švédové, Barokní Brno, Před Velkým Brnem. Po domluvě s lektorem lze doplnit o ukázku historických zbraní. Nebo se zaměřit na řemesla, pověsti, společenský a spolkový život, atd.

Vhodné pro všechny věkové kategorie. Délka trvání cca 60 až 120 min. dle dohody.


DĚTSKÁ DÍLNA

V Dětské dílně mají malí i větší návštěvníci hradu Špilberk příležitost si hravou formou ověřit své znalosti z obecné historie i nové poznatky, získané ve výstavách Muzea města Brna.
Vhodné pro ZŠ k návštěvě expozice Brno na Špilberku nebo pro mladší žáky i samostatně.


ŠPILBERK OD HRADU K PEVNOSTI


Archeologická expozice zachycuje stavební vývoj hradu ve sledu různých historických událostí od přemyslovského hradu poloviny 13. století po jeho přeměnu v barokní pevnost. Podkladem pro tuto expozici byl stavebně historický průzkum a následná sanace západního a východního křídla hradu na konci 20. století.

Komentovaná prohlídka, pracovní listy, možnost rozšíření o interaktivní program „Malý badatel – archeolog“
Vhodné pro ZŠ a SŠ, délka programu cca 60 - 90 min., pracovní listy.

Objednávky a informace:

PhDr. Eva Picmausová (programy k historickým výstavám a expozicím)
tel.: 542 123 618
e-mail: picmausova@spilberk.cz


OD RENESANCE PO MODERNU (výtvarné umění 1570 - 1945)

OD MODERNY PO SOUČASNOST (výtvarné umění od roku 1945 – až po současnost)

Objednávky a informace:


MgA. Barbora Svátková, Ph.D. (programy k výtvarným výstavám a expozicím)
tel.: 542 123 635
e-mail: svatkova@spilberk.cz


Na základě Vaší objednávky Vám navrhneme rozsah a kombinaci programu (historický, výtvarný, komentovaná prohlídka, tvůrčí dílna, animace), který lze upravit věku návštěvníků a zájmům pedagogů podle probíraného učiva.
Prohlídkové trasy hradu Špilberku:


ŠPILBERK – ŽALÁŘ NÁRODŮ

V expozici je hlavní pozornost věnována osudům špilberských politických vězňů, setkáme se však i se jmény některých legendárních kriminálníků.
Návštěvníci se zrakovým handicapem se mohou v haptické cele seznámit s vybranými exponáty, doplněno popiskami v Braillově písmu.

Vhodné pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, délka cca 60 min.


KASEMATY

Expozice představuje barokní pevnostní stavitelství a vězeňství josefínské doby. Původním účelem kasemat bylo poskytnout úkryt vojenské posádce. V roce 1783 byly přebudovány na žalář pro zvlášť těžké zločince.

Samostatný prohlídkový okruh pro skupiny s průvodcem – AJ, NJ, RJ

Vhodné pro všechny věkové kategorie. Délka trvání cca 60 min. Maximální počet osob v jedné skupině 60. Není bezbariérový přístup.


JIHOZÁPADNÍ BASTION


Ojedinělý doklad barokního pevnostního stavitelství, obsahující ve své konstrukci i prvky renesančního opevnění hradu, dnes zůstává němým svědkem snah o dobytí Špilberku v 16., 17. a 18. století.
Trasa prohlídky je mírně fyzicky náročná, prochází se až 7 metrů pod úrovní okolního terénu.
Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ. Délka trvání cca 60 min. Maximálně 20 návštěvníků v jedné skupině. Není bezbariérový přístup.

Objednávky a informace:

Prohlídkové trasy je doporučeno si objednat dopředu
Tel: 542 123 614
e-mail: kasematy@spilberk.cz


Muzeum hraček


V centru Brna, v prostorách Měnínské brány, čeká na dětské návštěvníky a nejen na ně stálá expozice historických hraček ze sbírky brněnské výtvarnice Milady Kollárové.

Programy:„ZLATÁ BRÁNA“ a „PŘÍBĚHY HRAČEK“ lze doplnit výtvarnou dílnou.
Délka trvání: 60 – 90 min.

Objednávky a informace:

PhDr. Eva Picmausová, Tel.: 542 123 618
e-mail: picmausova@spilberk.cz
 
   
 
 
 
   
Nabídka od Muzeum města Brna, příspěvková organizace pro děti, rodiče a školy :