Zobrazení dnes: 2267
Zobrazení včera: 10665
Zobrazení 2020: 571638
Zobrazení 2019: 6346746
Zobrazení 2018: 6056823
Zobrazení 2017: 6280215
Zobrazení celkem: 64577807

Vše pro školy

Partnerské projekty

Přihlášení

Jméno :

Heslo :Prohlášení o zabezpečení dat a součinosti v jejich správě

Název Naší společnosti: Internet Top s.r.o.

Adresa společnosti: Tovární 1112, Chrudim 53701

IČO: 25995006

DIČ: CZ 25995006

Zástupce Vaší společnosti / pověřenec GDPR u Vaší společnosti: Martin Petreje

Telefonní kontakt na technickou podporu Vaší společnosti: + 420 603 471 568

e-mail: petreje@internettop.cz


Potvrzení o zabezpečení našich datových služeb v rámci GDPR

 

 1. Naše systémy jsou maximálně zabezpečeny proti napadení a zcizení dat v součinnosti sposkytovatelem datových služeb a prostoru.

 2. Že, s daty u nás uloženými nebude dále jinak nakládáno bez svolení klienta

 3. Že, data nebudou šířena a poskytována třetí osobě a bude zachována mlčenlivost o datech a osobních ůdajích klientů.

 4. Že data budou v případě žádosti odstraněna a to i z plánovaných záloh či záloh vytvořených (kompletně vymazána) v součinnosti s poskytovatelem datových služeb a prostoru.

 5. Že je naše společnost připravene na GDPR směrnici v službách, které poskytuje v součinnosti s poskytovatelem datových služeb a prostoru.

 6. Závazek spolupracovat s pověřencem pro ochranu osobních údajů v součinnosti s poskytovatelem datových služeb a prostoru.
  - že bude splněna dostupnost údajů a informací o zpracování pro subjekt údajů
  - bude realizováno právo subjektu na opravu a výmaz údajů
  - bude realizováno právo na omezení zpracování
  - bude možnost subjektu poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů
  - bude realizováno právo na přenositelnost údajů (subjekt má právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu)
  - podpora logování v čitelné formě a s takovým rozsahem, že bude možné jednoznačně prokázat denní činnosti informačního systému (nebo programu) s vazbou na uživatele a jeho činnost.

 7. Po ukončení smlouvy odstranit kopie, zničit nebo předat osobní údaje o klientovi v součinnosti s poskytovatelem datových služeb a prostoru.


Udělení souhlasu na zpracování osobních údajů dle smluvních podmínek

   

1. Udělujeme tímto souhlas společnosti Internet Top s.r.o., se sídlem Tovární 1112, 53701 Chrudim IČ: 259 95 006 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Spisová značka: C 18929 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové dále jen „Správce“, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 

 • jméno a příjmení , název společnosti, e-mail, www, IČO, telefonní číslo, polohu mapy struktualizovanou nabídku produktů a služeb, další dle potřeb klienta...

 

 

2. Data je nutné zpracovat za účelem propagace na Internetu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 20 let. Nebo po dobu trvání smlouvy mezi zadavatelem a zhotovitelem

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Internet Top s.r.o. Chrudim 53701, e-mail: internettop@internettop.cz

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel softwaru, doménových a hostingových služeb, účetní, operátor.

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá

 

5. Vezměte, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

6.Společnost Internet Top s.r.o. prohlašuje že bere na vědomí směrnici GDPR, ale zároveň musí respektovat platné zákony ČR (viz. Zachování dat pro FÚ kontrolu a obchodní zákon + další)

 

7.Všechny služby jsou provozovány na základě smluvního vztahu, nebo přihlášení ze strany objednatele či uživatele školských portálů a portálů s tím přidružených, tj portálů spravovaných společností Internet Top s.r.o.

 

8.Chcete-li změnit či vymazat údaje o Vaší škole, Společnosti, firmě, zavolejte našim operátorům na tel: 469 620 064 nebo zašlete kontaktní e-mail na petreje@internettop.cz s údaji Vaší školy či firmy a s žádostí o úpravu či vymazání dat.

 

Za společnost Internet Top s.r.o.
Jednatel společnosti Martin Petreje


Nabídka tvorby www

Novinky, aktuality

Aktualizované e-maily

Aktualizovali jsme data a e-maily, na které můžete nyní přesněji zacílit Vaší nabídku svých produktů a služeb. Vaše nabídka tak každé ponděli ve "Školním zpravodaji" nalezne svého odběratele.

Víte že koncem května 2018 budete muste řešit GDPR směrnici? Zde  Vám umožníme rozesílat nabídku na ověřené e-maily škol a nemusíte se potýkat ani se směrnicí GDPR (vlastnit zabezpečená data) ani se spemovými filtry, které Vám mohou zablokovat firemní e-mail až na dobu 1/4 roku a to opakovaně.

Datum : 29.01 11:26 - 2020

Nabídka pro školy

Dozvíte se více o ..

Nahlédněte do našich odkazů a dozvíte se více o portálech: Mateřské školy, Základní školy , Střední školy , Volná místa ve školství , + kompletní nabídka pro školy - vše pro školy. .

 

Napište nám rádi Vám pomůžeme s nastavením Vašeho zápisu.
.